LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Tây ban nha

ARNEPLANT, S.L.

Parque empresarial La Maja
C/Cosme García, 1-3
26580 – Arnedo (La Rioja) ESPAÑA
T. +34 941 380 040
info@arneplant.com

Rumani

ARNEPLANT JOMO, S.R.L.

Str. Sulina 22
300516 – Timisoara, ROMANIA
T. +40 256 308 701
info.ru@arneplant.com

Việt Nam

ARNEPLANT VIETNAM CO., LTD

Lot C_11E_CN, Street No N15
Bau Bang Expansion Industrial Park, Long Tan Commune Dau Tieng District, Binh Duong Province, VIETNAM
T. +84 274 3803 749
info.vt@arneplant.com

HÌNH THỨC

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi,

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy cách liên hệ với các khu vực khác nhau của công ty chúng tôi.

    Cập nhật dữ liệu    COLORES ARNEFLEX