CHÚNG TÔI PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG

SỰ BỀN VỮNG

ĐỔI MỚI CHO
CON NGƯỜI
VÀ HÀNH TINH

Cam kết của Arneplant về tính bền vững đã tồn tại kể từ khi công ty được thành lập. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc hành tinh, vì vậy chúng tôi áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác động đến môi trường, bằng cách thúc đẩy và điều phối các sáng kiến ngày càng hiệu quả, từ quan điểm bền vững 360 độ bao gồm tự nhiên, xã hội và môi trường làm việc.

Quan tâm đến môi trường và sử dụng năng lượng hiệu quả đi đôi với sự đổi mới không ngừng trong DNA của chúng tôi và điều này cho phép phát triển các sản phẩm độc đáo trên thị trường, kết hợp các công nghệ tiên tiến, vật liệu tiên tiến và phương pháp sản xuất tương xứng nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động môi trường.

 • Chúng tôi xác định và quản lý chất thải một cách có hệ thống.
 • Chúng tôi xử lý nước thải từ quá trình sản xuất của mình tuân thủ các quy định về nước thải của địa phương, giúp giảm đáng kể việc phát sinh chất thải.
 • Chúng tôi tiến hành bảo trì định kỳ thiết bị sản xuất của mình và giám sát lượng khí thải phát sinh.
 • Chúng tôi tối ưu hóa tất cả các thiết kế của mình với mục đích giảm tác động đến môi trường.
 • Chúng tôi hoàn toàn đáp ứng những nhu cầu của khách hàng, tránh lãng phí, hợp lý hóa và tối đa hóa việc sử dụng các nguồn lực với mục tiêu không thất thoát.

Tại Arneplant, chúng tôi nỗ lực đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) bằng cách tăng cường cam kết thực hiện Hệ thống Quản lý Môi trường được chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn chất lượng ISO 14001.

MÔI TRƯỜNG

CÂN BẰNG
GIỮA CÔNG
NGHIỆP VÀ
MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi cố gắng giải quyết các vấn đề để cố gắng đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Tại Arneplant, chúng tôi tin rằng vấn đề toàn cầu quan trọng nhất hiện nay là tính bền vững, vì vậy chúng tôi nỗ lực giảm thiểu những tác động tiêu cực phát sinh. Tính bền vững là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi sản xuất và thiết kế sản phẩm mới cho khách hàng.

Tại Arneplant, chúng tôi mong muốn trở thành người dẫn đầu về tính bền vững và giảm tác động đến môi trường nhờ các hành động và công nghệ của mình nhằm giảm ô nhiễm, lãng phí và khan hiếm nước, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

 • Nguồn nước lạnh.
 • Tiêu thụ nước tối thiểu trong quá trình sản xuất.
 • Hệ thống xử lý nước tại Arneplant để xử lý nước.
 • Ghi chép lượng nước tiêu thụ hàng tháng để theo dõi và phát hiện những rò rỉ có thể xảy ra.
 • Giám sát nước thải định kỳ.
 • Tiêu thụ 100% năng lượng tái tạo.
 • Lắp đặt các tấm pin mặt trời.
 • Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
 • Đầu tư liên tục vào công nghệ LED.
 • Cảm biến phát hiện sự hiện diện để tiết kiệm năng lượng.
 • Các chiến dịch môi trường.
 • Giấy chứng nhận ISO14001.
 • Chính sách môi trường.
 • Đánh giá môi trường hàng năm – mục tiêu.
 • Các dự án R&D&I bền vững (Tính toán lượng khí thải carbon, không chất thải, bọt mới bền vững hơn, GRS).

Tại Arneplant, chúng tôi mong muốn cải thiện công nghệ và cơ sở hạ tầng bằng cách tập trung vào phát triển bền vững và môi trường, từ đó tăng số lượng người cho nghiên cứu và phát triển.

 • Phòng R&D&I.
 • Khoa máy tính.
 • Dự án R&D&I (Không chất thải, Arnetech, Puzzle, Mút xốp: ngô, v.v.).
 • Bằng sáng chế.

Arneplant thúc đẩy quản lý rừng có trách nhiệm bằng cách cải thiện lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường lâu dài của các sản phẩm và dịch vụ từ rừng.

 • Chứng chỉ FSC (Hội đồng quản lý rừng).

Phục hồi quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

 • Các nhà máy mới trong nhóm (Việt Nam và Romania).
 • Tính toán lượng khí thải carbon của tổ chức.
 • Giảm thiểu và bù đắp Dấu Chân của tổ chức.
 • Sự tham gia của nhân viên vào các sáng kiến tình nguyện.
 • Các chiến dịch nâng cao nhận thức thường niên.
 • Đào tạo môi trường.

XÃ HỘI

CAM KẾT
TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI

Được thúc đẩy để tạo ra việc làm đa dạng và toàn diện hơn.

Thông qua các dự án và hành động khác nhau, tại Arneplant, chúng tôi cam kết nâng cao phúc lợi cho nhân viên của mình. Chúng tôi nỗ lực vì một xã hội hòa nhập hơn, bồi dưỡng/phát huy tài năng của người già, thanh niên và phụ nữ.

Chúng ta sống trong một thế giới được hỗ trợ bởi sự phát triển bền vững, không chỉ tôn trọng môi trường mà còn tôn trọng con người.

Tại Arneplant, chúng tôi mong muốn đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho người lao động của mình nhằm giảm thiểu thương tích và bệnh tật do tai nạn và hóa chất nguy hiểm.

Chúng tôi cũng mong muốn đảm bảo có việc làm ổn định cho mọi người, kể cả thanh niên, người khuyết tật và người di cư.

 • Chiến dịch lái xe an toàn.
 • Chính sách Bảo Hiểm.
 • Trách Nhiệm Sản Phẩm.
 • Giám sát sức khỏe.
 • Khuyến khích thói quen lối sống lành mạnh.
 • PRL và đào tạo môi trường.
 • Kế hoạch khẩn cấp và diễn tập.
 • Máy khử rung tim và các dụng cụ y tế khác.
 • Bệnh viện kỹ thuật số.
 • PPE sẵn có 24h.
 • Cập nhật bảng dữ liệu an toàn.
 • Giấy chứng nhận ISO14001.
 • Chính sách môi trường.
 • Bộ dụng cụ tràn.
 • Chứng chỉ CSR.

Arneplant nhằm mục đích giúp sinh viên từ các trường đại học và các cơ sở giáo dục khác được đào tạo những kỹ năng cần thiết để có thể tìm được một công việc tử tế và xứng đáng trong tương lai.

 • Hợp tác với các trường đại học và các cơ sở giáo dục khác để thực tập tại công ty chúng tôi.
 • Kế hoạch Bình đẳng (không phân biệt tuổi tác).
 • Việc làm cho người lao động khuyết tật.
 • Chứng chỉ CSR.

Arneplant tin vào tầm quan trọng của sự bình đẳng và do đó chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào, cho dù dựa trên giới tính, tuổi tác, quốc gia xuất xứ, tôn giáo hay tình hình tài chính.

 • Kế hoạch bình đẳng (phân tích và mục tiêu).
 • Các cuộc họp Ủy ban Bình đẳng thường kỳ.
 • Giao thức bắt nạt và quấy rối.
 • Quy tắc đạo đức dành cho tất cả công nhân của Arneplant.

Chúng tôi rất coi trọng tính liêm chính trong kinh doanh tại Arneplant và tham nhũng cũng như hối lộ là những vấn đề mà chúng tôi cố gắng giảm thiểu.

 • Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của Arneplant.
 • Quy tắc ứng xử dành cho công nhân viên của Arneplant.
 • Sổ tay nhân viên.
 • Hội đồng công trình.
 • Ủy ban PRL.
 • Ủy ban Bình đẳng.
 • Ủy ban CSR.
KẾ TIẾP

COLORES ARNEFLEX